Asukasyhdistys

Asukasyhdistys on alueen asukkaiden edustaja ja yhteistyöelin. Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Postiosoite:

Kortepohjan asukkaat ry c/o Ravintola Rentukka
Taitoniekantie 9
40740 Jyväskylä

Sähköpostiosoite:
kortepohja@kortepohja.info
Y-tunnus: 1447750-4

Facebook-ryhmämme nimi on Kortepohjan kaupunginosa.

Jäsenyys

Jäsenmaksu vuonna 2020 on 10 euroa. Vaihtoehtoisesti voi maksaa ikijäsenyysmaksun joka on 30e. Jäsenmaksu maksetaan Kortepohjan Asukkaat ry:n tilille FI4752901640033235. Muistathan merkitä yhteystietosi maksulomakkeelle!


Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste


Rekisterin pitäjä

Kortepohjan asukkaat Ry

c/o Ravintola Rentukka

Taitoniekantie 9

40740 Jyväskylä


KORTEPOHJALAINEN

kortepohja@kortepohja.info


Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin vastaa yhdistyksen puheenjohtaja Hannele Tolvanen.

kortepohja@kortepohja.info


Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietosisältö


Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Kortepohjan asukkaat Ry:n jäsenistä. Yhdistys kerää nimi- ja osoitetiedot (mikäli osoite on ilmoitettu) maksetuista iki- ja vuosijäsenmaksuista.Vuosijäsenmaksun maksaneiden tiedot poistetaan listalta mikäli seuraavan vuoden maksusuoritusta ei saavu tilille. Vuosikokouksen valitseman toimikunnan jäseniltä sihteeri kerää sähköpostitiedot kokouskutsuja ja muuta yhteydenpitoa varten. Jäsenrekisteriä pitää yhdistyksen sihteeri paperiversiona.


Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet


Jäsenmaksuun merkityt nimi ja osoitetiedot.

Toimikunnan jäseniltä vuosikokouksessa kerätyt sähköpostiosoitetiedot.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kenellekkään.


Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa jäsenen vaatimuksesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin pohjana olevat maksutiedot ovat kirjanpitäjän palomuurilla ja asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä suojatussa tietokoneessa. Sen perusteella tehty jäsenrekisteri on sihteerin hallussa paperisena versiona.

Kielto-oikeus

Jäsenellä on oikeus kieltää osoitetietojensä käyttämisen tiedottamiseen.

Yhdistyksen toimikunta 2020-2021

Toimikunta on valittu vuosikokouksessa 2020. Toimikauden ensimmäisessä kokouksessa 5.10. sovittiin tehtävänjaosta.

 

pj. Hannele Tolvanen

vara pj. Raimo Mäkinen

siht. Heta Aho

rahastonhoitaja Eero Tapaninen

Minna Pääkkönen

Risto Urrio

Nico Holmberg

Anna-Maija Tuuliainen

Yhdistyksen taustaa Kortepohjan historiakirjasta:

"Kortepohjaa on pidetty myös kaupunginosana, jossa asuu tavallista
aktiivisempaa väkeä, jossa asioihin otetaan herkästi kantaa ja jossa
asukkaiden yhteistyö on keskimääräistä tiiviimpää. Olemassaolonsa aikana
siellä onkin ehditty kerätä lukuisia adresseja, perustaa uudenlaisia
palvelumuotoja ja tehdä kansalaisaloitteita. Kortepohjassa perustettiin
myös eräs Jyväskylän ensimmäisistä asukasyhdistyksistä. Perustamisen
puuhamiehenä toimi Martti Päivänsalo, ja Kortepohjan asukkaat ry. näki
päivänvalon 15.9.1977, ja neljä vuotta myöhemmin se rekisteröitiin.
Ensimmäisiksi tehtävikseen yhdistys otti nuorison
toimintamahdollisuuksien parantamisen, koulun liikuntatilojen
rakentamisen, Rautpohjanlahden muokkaamisen, kesäurheilupaikkojen
rakentamisen sekä liikenneasioihin vaikuttamisen. Sen ensimmäisenä
puheenjohtajan toimi Raimo Koivistoinen, ja hänen jälkeensä nuijan
varteen ovat päässeet Eila Maalampi, Martti Koskela, Tuula Ollanketo
sekä viimeisimpänä Marja Ylönen.
"  Kirjan julkistamisen jälkeen Marja Ylösen seuraajina ovat toimineet Nico Holmberg, Helena Mannila sekä Risto Urrio.

Alisivut (1): ***Säännöt ***
Comments