LIITY JÄSENEKSI

Voit liittyä jäseneksi täyttämällä oheisen lomakkeen.

Nimi ja kotikunta ovat yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon vaatimia tietoja.

Jäsenmaksut vuonna 2024: 
Varsinainen jäsen: 0 euroa
Kannatusjäsen: 50 euroa

Maksa kannatusjäsenen jäsenmaksu tilille
FI47 5290 1640 0332 35
BIC/SWIFT: OKOYFIHH

Kannatusjäsen voi olla myös yritys, yhdistys tai muu yhteisö, esimerkiksi taloyhtiö.

Kannatusjäsenillä on puhe- ja osallistumisoikeus yhdistyksen kokouksissa ja tapahtumissa.

Yhdistyksen hallitus tai hallituksen nimittämä jäsenvastaava päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Saat tiedon hakemuksen käsittelystä sähköpostiisi. Kannatusjäseneksi liittyvät yhteisöt saavat kuitin jäsenmaksusta.